Event Tết Nguyên Đán 2024


BQT Kiếm Thế Chí Tôn xin thông báo mở Sự Kiện "Tết Nguyến Đán 2024" máy chủ Kiếm Vũ.
Thời gian diễn ra: Sau bảo trì 00h00 ngày 19/02/2024 đến 19/03/2024.
Số ngày diễn ra: 30 Ngày
Vật Phẩm:
=>Gạo Nếp Trắng:
- Nhận Từ Hoạt Động: Tống Kim, Bao Vạn Đồng, Bạc Hổ Đường, Săn Boss 45 75.
=>Lá Dong:
- Nhận Từ Hoạt Động: Tống Kim, Săn Hải Tặc, Bạch Hổ Đường,
=>Nhân Bánh:       
- Nhận từ: Tống Kim, Săn Boss 95.
===========Công thức làm Bánh Tét==============
2 Gạo Nếp Trắng  + 1 Nhân Bánh + 1 Lá Dong + 3 Vạn Bạc = 1 Bánh Tét (Ấn chuột phải để dùng)
Tối đa: 5000 Bánh Tét trong toàn bộ Sự Kiện
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên:
+ 3 Vạn Đồng Khóa.
+ 3 Tiền Du Long (Khóa).
+ 2 Huyền Tinh 6 (Khóa).
+ 1 Huyền Tinh 7 (Khóa).
+ 1 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý (Khóa).
======================================================
===========Công thức làm Bánh Trưng==============
2 Gạo Nếp Trắng  + 1 Nhân Bánh + 1 Lá Dong + 3 Vạn Đồng Thường = 1 Bánh Chưng (Ấn chuột phải để dùng).
Tối đa: 5000 Bánh Chưng trong toàn bộ Sự Kiện.
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên:
+ 3 Vạn Đồng Khóa.
+ 5 Tiền Du Long (Khóa).
+ 100 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
+ 1 Huyền Tinh 7 (Khóa).
+ 1 Huyền Tinh 8 (Khóa).
+ 1 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý.
======================================================
===========Nhận Mốc Sử Dụng Bánh (Tổng Bánh Tét)==============
Mốc 1000 Bánh: 1 Huyền Tinh 8 + 1000 Tiền Du Long + 100 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 2000 Bánh: 2 Huyền Tinh 8 + 2000 Tiền Du Long + 200 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 3000 Bánh: 3 Huyền Tinh 8 + 3000 Tiền Du Long + 300 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 4000 Bánh: 2 Huyền Tinh 9 + 4000 Tiền Du Long + 400 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 5000 Bánh: 3 Huyền Tinh 9 + 5000 Tiền Du Long + 5 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý + 500 Vạn Đồng Khóa.
======================================================
===========Nhận Mốc Sử Dụng Bánh (Tổng Bánh Trưng)==============
Mốc 1000 Bánh: 1 Huyền Tinh 8 + 1000 Tiền Du Long + 1000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) + 100 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 2000 Bánh: 2 Huyền Tinh 8 + 2000 Tiền Du Long + 2000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) + 200 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 3000 Bánh: 3 Huyền Tinh 8 + 3000 Tiền Du Long + 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) + 300 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 4000 Bánh: 2 Huyền Tinh 9 + 4000 Tiền Du Long + 4000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) + 400 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 5000 Bánh: 3 Huyền Tinh 9 + 5000 Tiền Du Long + 5000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) + 5 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý + 500 Vạn Đồng Khóa.