Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Kiếm Vũ


 Kiếm Thế Chí Tôn - Máy Chủ Mới Kiếm Vũ

+ Ban Quản Trị Kiếm Thế Chí Tôn Xin Thông Báo Tới Các Quý Nhân Sỹ Anh Hùng Hào Kiệt Sự Kiện Đua Top Máy Chủ: Kiếm Vũ
Thời Gian Đua Top : 19H00 Ngày 13/01/2024 Đến 00h 27/01/2024
Sự Kiện Đua Top Tài Phú
---------------TOP 1:-----------------
 ⚫10.000 Tiền Du Long.
 ⚫1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa).
 ⚫2000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
 ⚫10.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
 ⚫Phiên Vũ KTC+100 Vĩnh Viễn (Không Khóa).
 ⚫Danh Hiệu Top 1 Tài Phú (30 Ngày).
---------------TOP 2:------------------
 ⚫5.000 Tiền Du Long.
 ⚫2 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
 ⚫1500 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
 ⚫5.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
 ⚫Phiên Vũ KTC+60  Vĩnh Viễn (Khóa).
 ⚫Danh Hiệu Top 2 Tài Phú (30 Ngày).
---------------TOP 3-----------------
 ⚫3.000 Tiền Du Long.
 ⚫1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
 ⚫1000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
 ⚫3000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
 ⚫Phiên Vũ KTC+30 Vĩnh Viễn (Khóa).
 ⚫1 Danh Hiệu Top 3 (30 Ngày).
---------------TOP3-10-----------------
 1.000 Tiền Du Long.
 2.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
----Sự Kiện Đua Top Cấp độ ----
---------------TOP4-10-----------------
 10.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
 1 Bổ Tu Lệnh.
 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa).
 2000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
 Phiên Vũ KTC+60 Vĩnh Viễn (Khóa).
 Danh Hiệu Top 1 Cấp Độ (30 Ngày).

    ĐUA TOP CẤP

---------------TOP 1-------------------
 5.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
 2 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
 1500 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
 Danh Hiệu Top 2 Cấp Độ (30 Ngày).
---------------TOP 3-----------------
 3.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
 1000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
 Danh Hiệu Top 3 Cấp Độ (30 Ngày).
---------------TOP 4-10-----------------
 2.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
 Trang Chủ:https://kiemthechiton.com/
 Cộng Đồng:https://www.facebook.com/kiemthechiton2009
 Nhóm Zalo chính : https://zalo.me/g/xdcguv281
 Nhóm FB :https://www.facebook.com/groups/385586774013195
 Cảm ơn quý nhân sỹ đã đọc thông báo này. Chúc Ae chơi game vui vẻ.
#kiemthe #kiemthe2009 #kiemthemoira #kiemtheprivate